Alati i pribor

Letva profil H
Dimenzije:
100 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm, 200 cm, 250 cm.
Letva trapez
Dimenzije:
100 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm, 200 cm.
Gleter rostfrei
Dimenzije:
48 x 13 cm.
Gleter rostfrei
Dimenzije:
28 x 13 cm.
Ekaš
Špahtla za gips
Dimenzije:
60 mm, 80 mm, 100 mm.
Kanthobla
Hobla grubi filc
Hobla fini filc
Dimenzije:
15 x 29 cm.
Gipserski čekić
Gleter za unutarnje rubove
Dimenzije:
80/60/60
Gleter za vanjske rubove
Dimenzije:
80/60/60
Leptir špahtla
Dimenzije:
60 cm, 50 cm, 40 cm.
Rapa
Velika hobla sa štilom
Čistač (šiber)
Gleter PVC
Dimenzije:
280 x 140 mm.
Žlica za mort
Dimenzije:
160 mm.
Zaštitna traka KREP
Dimenzije:
50 m x 50 mm.
Zaštitna traka PVC
Dimenzije:
33 m x 50 mm.
Zaštitna traka dvostruko ljepljiva
Dimenzije:
25 m x 25 mm, 35 m x 25 mm
Zaštitna folija
Dimenzije:
2 m x 50 m.
Mješalica za boju
Valjak s drškom
Fotografije alata i pribora --->