Žbuke

NQG žbuke
ThermoSan-Fassadenputze NQG R i K
Za obradu pripremljena laka žbuka sa hibridnim vezivom i Nano-quarz mrežnom strukturom za čiste fasade.
Tehnički podaci