Žbuke

SilaCryl
Capatect CarboPor Strukturputze
Dekorativna žbuka za fasadne premaze sa strukturom zrno-na-zrno slično grebanoj žbuci. Prikladna za završne premaze za Capatect povezane sustave za toplinsku izolaciju i na sistemima žbuka za saniranje.
Tehnički podaci
Capatect CarboPor-Easy Strukturputze
Dekorativna plemenita laka žbuka sa strukturom zrno na zrno slično "kratz" žbuci, za fasadne sustave. Prikladna kao završna žbuka u Capatect sustavu, kao i u sustavima sanirnih žbuka.
Tehnički podaci