PFT G 5

PFT G 5 je svestrani stroj za žbukanje koji se sa malo zahvata i bez alata rastavlja u tri lako premjestiva modula:
- Upravljački modul
- Modul za miješanje i transportiranje
- Modul sa spremnikom suhog materijala
Savršena tehnologija i uzorna sigurnost, jednostavno rukovanje, lakši transport i veća pokretljivost su odlučujuće prednosti.
Tehnički podaci
Daljina transporta: do 50 m
Transportni učinak: 6 - 85 l/min
Tlak transportiranja: max. 30 bar
Pogon:: 2 trofazna motora s sprijenosom snage, 400 V, 50 Hz
Motor prijenosnika suhog materijala: 0,75 kW, 28 okretaja/min
Motor miješ/transp.: 5,5 kW, 400 okretaja/min
Učinak kompresora: 0,9 kW, 0,25 Nm3/min, max. 6 bar
Pritisak vode: Min. 2,5 bar u radu
Odmjere d/š/v: 1150/650/1520 mm
Visina punjenja: 880 mm
Težina upravljačkog modula: 85 kg
Težina modula za miješanje i transport: 81 kg
Težina modula sa spremnikom suhog materijala: 117 kg
Ukupna težina: 283 kg